şərəfli yol

image

Biz bütün dünyaya öz gələbələrimizlə sübut edə bildik ki, Azərbaycan gənci və müstəqil Azərbaycan dövləti nəyə qadirdir. Doğma Azərbaycanın vətənpərvər övladları bütün sahələrdə daim qələbə çalacaqlar. Qələbə həmişə bizimlə olacaqdır! - Vüqar Həşimov

Ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol - rəngarəng və zəngin şəxsiyyət VÜQAR HƏŞİMOV.
Necə görünürdünsə eləcədə var idin
Necə var idinsə eləcədə görünürdün...!

Vətənpərvərlik - vətənə sevgi, sədaqət və onun maraqları üçün xidmət etməyə hazır olmaqdır - VÜQAR HƏŞİMOV

Не терплю людей, которые ради денег продают свою честь.

Шахматы – королевская игра. Играть и выигрывать – вот истинная мотивация для настояшего шахматиста. Вугар Гашимов очень потрясающий игрок, точно чувствующий позицию, умеющий блестяще комбинировать. Очень и очень талантливый и солидный. Вугар Гашимов очень яркий и великий гроссмейстер!

Biz bütün dünyaya öz gələbələrimizlə sübut edə bildik ki, Azərbaycan gənci və müstəqil Azərbaycan dövləti nəyə qadirdir. Doğma Azərbaycanın vətənpərvər övladları bütün sahələrdə daim qələbə çalacaqlar. Qələbə həmişə bizimlə olacaqdır! - Vüqar Həşimov

Yeniləşən Azərbaycanda atdığı inamlı addımlarla - hər zaman xatırlanacaq, dərin hörmət hissi ilə yad ediləcək - mənəvi paklıq timsalı VÜQAR HƏŞİMOV

Шахматы – особая визитка городов и стран… Вугар Гашимов

Şərəfli istiqbal yolunun və müstəqillik yolunun layiqli davamçısı, müqəddəs ideyaların təbliğçisi – VÜQAR HƏŞİMOV

Bəşəriyyəti birləşdirən əsas amillərdən biri – idmandır. İdman sağlam düşüncəli nəslin formalaşmasında əsas rol oynayır. İdmanmçıların əsas stimulu vətənə məhəbbət, xalqa məhəbbətdir. Bu hisslər, bu duyğular Azərbaycan cəmiyyətini və xalqını birləşdirir – VÜQAR HƏŞİMOV

Vətəndaşlıq və insansevərlik missiyasının layiqli davamçısı – Vüqar Həşimov

Dəyərli fikirləri və uğurlu addımları ilə tarixin yaddaşına əbədi həkk olunan dahi şəxsiyyət.

Vüqar Həşimov məktəbi - humanist, yüksək mənəvi dəyərlərlə zəngin və sağlam düşüncəli gənc nəsillərin yetişməsi üçün dəyərli mənbədir.

İnsanın dəyəri – onun fəaliyyəti, əməlləri və daxili aləmi ilə ölçülür... VÜQAR HƏŞİMOV

Uşaqların əsl şəxsiyyət və vətəndaş kimi formalaşması üçün həm dövlət, həm cəmiyyət, həm də ailə məsuliyyət daşıyır. Çünki ailənin davamçısı olan uşaq cəmiyyətin, dövlətin gələcəyidir – VÜQAR HƏŞİMOV

Yeniləşən Azərbaycanda atdığı inamlı addımlarla şahmatın inkişafı ilə bağlı ideyalarının gerçəkliyə çevrilməsinin təminatçısı - humanist Vüqar Həşimov

Mən öz qələbələrimi - var gücümlə, bütün diqqətimlə Azərbaycana, onun şərəfinə səslənən himnimizə və bu münasibətlə ucaldılan üçrəngli bayrağımıza həsr etmişəm. Bu an mənim qəlbimdə olan vüqarı heç nə əvəz edə bilməz!

Hər bir xalq nadir, təkrarolunmaz, bənzərsiz xüsusiyyətlərə malik olur. Bu bənzərsiz xüsusiyyətlərin vəhdəti - insanın milli eyniyyəti və müəyyən birliyə mənsubluğunu müəyyənləşdirməyə imkan verən formuldur - Beynəlxalq Qrossmeyster Vüqar Həşimov

Vüqar Həşimov yaradıcılığının əsas qayəsi - Azərbaycandır, Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycançılıq məfkürəsidir.

Müqəddəs ideyaların kamil realçısı - təvazökar davranış mədəniyyəti, həyat və yaradıcılığı, fədakarlığı və xeyirxah həyat tərzi ilə şərəfli ömür yaşayan - VÜQAR HƏŞİMOV

Azərbaycana sağlam gənclər, sağlam millət, sağlam nəsil lazımdır. İdman - millətimizin gələcəyidir. Bizim gənclərimiz - dünya və avropanın çempionlarıdır. Biz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin inamla dediyi sözlərə qoşulur və dəstəkləyirik. "Biz idmançılara şərait yaradacağıq və onlardan nəticə tələb edəcəyik".
Məndə inanıram ki, Azərbaycan gəncləri doğma Azərbaycanı hər yerdə inamla təmsil edəcək və vətənə qələbə sevinci yaşadacaqlar. Prezidentin bu çağırışına ləyaqətlə cavab verəcək Azərbaycan idmançıları - daha yüksək pillələri fəth edəcəklər - Vüqar Həşimov

İnsanlarda başlıca tərbiyəvi faktor şəxsiyyətin formalaşdığı mühitdir - Vüqar Həşimov

Yaradıcı insan - tənqidi düşüncə tərzinə, daxili nizam - intizama malik dolğun bir şəxsiyyətdir. Öz biliklərini daim genişləndirən, təbiəti etibarı ilə sirri aləmi olan bir psixoloqdur - Beynəlxalq Qrossmeyster Vüqar Həşimov

Vətəndaşlıq və insansevərlik missiyasını mərhəmət və fədakarlıqla yerinə yetirən, geniş ensiklopedik biliyə malik olan, həyat tərzinə görə çox sadə davranmağı sevən, novator tədqiqatçı, nurlu insan - VÜQAR HƏŞİMOV

Мой брат Сархан для меня – опора и друг, с которым я могу поделиться всем...BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Vətənim Azərbaycanı sevdiyim və sevmədiyim yerlərə ayırmaq olmaz. Çünki Azərbaycan dünyanın ən gözəl ölkəsidir - Vüqar Həşimov

Vüqar Həşimov - Cəmiyyətimizin hər bir təbəqəsinin hörmətini, nüfuzunu qazanan əsl xeyirxah insan rəmzi, mərhəmət və müdriklik simvolu.

Azərbaycançılıqda cəmlənən bütün yüksək keyfiyyətləri özünün təkrarsız şəxsiyyətində birləşdirən, dünya şahmat aləmində yaratdığı aurası ilə insanları mənəvi saflığa və xeyirxahlığa səsləyən - qürur təcəssümü - VÜQAR HƏŞİMOV

Sanki ilahi qüvvə tərəfindən böyük qüdrət alaraq çoxsaylı insanlar ilə həmrəy olan, inkişafın yeni üfüqlərini müəyyən edən, uğurları və qələbələri ilə insanlara sevinc payı bəxş edən, xalqa xidmət naminə daim çalışan, mərhəmət dolu geniş ürəyə sahib, mehriban insan - Vüqar Həşimov

Azərbaycan vətəndaşının qəlbində Vətən sevgisi, milli iftixar hissi olmalıdır. Hər bir gənc hələ uşaqlıqdan dövlət rəmzlərinə hörmət, öz dövlətinin, xalqının, millətinin nailiyyətinə görə qürur hissi keçirəcək ruhda formalaşmalıdır. Beynəlxalq Qrossmeyster Vüqar Həşimov.

İdman kimi - Azərbaycanın müstəgilliyinin rəmzlərini nümayış etdirən 2 ci bir vasitə yoxdur. Bu gün Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınır. İdmançılarımız müxtəlif yarışlarda uğurla çıxış edirlər. Beynəlxalq turnirlərdə, dünya və avropa çempionatlarında Azərbaycan bayrağını qürurla qaldırırlar, fəxrlə dövlət himnini səsləndirirlər. Vətənpərvər gənc - ön sırada yalnız öz bayrağını görməlidir. Azərbaycanın üçrəngli bayrağı yalnız ön sıraya layiqdir. Millətimizin, xalqımızın, zehni sağlamlığı üçün, sağlam düşüncəli gənc nəslin yetişməsi üçün şahmatın rolu əvəzsizdir. MƏN İSTƏYİRƏM Kİ, AZƏRBAYCANLI HƏR BİR GƏNC - HƏR BİR UŞAQ ŞAHMATI SEVSİN - Beynəlxalq Qrossmeyster Vüqar Həşimov

İntelektual kamillik dərəcəsi yüksək olan səviyyədə uğurları ilə heyranedici insan potensialına malik - Vüqar Həşimov.

Heç kəs dünyada əbədi deyildir. Ancaq bu dünyaya gəlib, həyatını yaşayan insan - əgər iz qoyursa demək o daha qiymətlidir. Bu hamıya nəsib olmur. Bəziləri bunu edə bilər, lakin onların dərrakəsi çatmır. Amma kim ki, edə bilir və bunu qiymətləndirir, özünün şəxsi imici naminə yox, sadəcə ölkəmizin, xalqımızın, inkişafı naminə edirsə bu təbiidir, əsl vətəndaşlıqdır, əsl yüksək insani keyfiyyətdir. Böyük fəxr hissi ilə - deyə bilərikki, müdrük qrossmeyster Vüqar Həşimov əsl Azərbaycan vətəndaşıdır.

Mən - vətənim Azərbaycanın şərəfini ucaltmaq üçün, qazandığı qələbələrin şərəfinə, Azərbaycan Respublikasının bayrağını qaldırdığı üçün - idmançılara - mətin iradə və milli qürur arzulayıram - Beynəlxalq Qrossmeyster Vüqar Həşimov

Bütün dünyada layiqli hörmət və böyük nufuz qazanmış Azərbaycan xalqının sadiq oğlu, böyük şəxsiyyət, öz ömrünü şərəf və ləyaqətlə yaşamış, vətəninə, xalqına, sədaqətlə xidmət etmiş - Beynəlxalq Qrossmeyster Vüqar Həşimov .

Sanki ilahi qüvvə tərəfindən - böyük qüdrət alaraq - çox saylı insanlar ilə həmfikir olan - inkişafın yeni üfüqlərini müəyyən edən, öz uğurları və qələbələri ilə sevinc payı bəxş edən, xalqa xidmət naminə daim çalışan, mərhəmət dolu geniş ürəyə sahib - işgüzar, mehriban insan - Vüqar Həşimov

Я буду делать все, чтобы азербайджанский флаг всегда был на высоте. То, что требуется от меня, я всегда буду делать. - Международный Гроссмейстер Вугар Гашимов

BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV - Siz elə bir insan tanıyırsınızmı ki, öz ömrünü səhvsiz, qorxusuz cəngavər kimi həyata həsr etmiş olsun. Elə bir insan ki, ömrünün sonuna qədər döyüşsün, güclü və yaradıcı olsun, tarixə yeni səhifə açmış olsun. Elə bir insan ki, öz ömrünü öz işinə, sənətinə qurban versin. Elə bir insan ki, müqəddəs işləri ilə tarixin möcüzəsinə çevrilsin.

- Azərbaycan xalqının mədəniyyətini, adət - ənənələrini və onun dəyərini yüksək qiymətləndirən təkrarolunmaz şəxsiyyət Vüqar Həşimov.
- Vüqar Həşimov yolu heçdə həmişə "qızıl güllərlə "süslənməyib. Heç vaxt asan yolla irəliləməyib. "Tikanlı yollardan" keçib. Ölçüyə gəlməyəcək enerji sərf edib. Zəngin yaradıcı həyat yaşamış Vüqar son dərəcə aydın dərketmə qabiliyyətini, daxili azadlıq və sərbəstliyinə sadiqliyini, obyektivliyini, fikir və qiymətləndirmə müstəgilliyini qoruyub saxlamışdır.

Стоило только задуматься о дебютах Вугара Гашимова - Бенони вспомнилось сразу. Еще бы ! В последнее десятилетие Гашимов был крупнейшим специалистом, можно сказать, апологетом этой системы. Выбор Бенони для АТ - ход простой, логичный и очевидный. Но, как нередко бывает в хорошей позиции и при наличии времени, захотелось рассмотреть и другие возможности. По чему, например, не взять темой одну из самобытных дебютных систем, коими, словно зеркальными шарами елка, украшено творчество Вугара.

İdmançılar cəmiyyətin ən sevilən nümayəndələrindəndir. İllər ərzində idman sahəsində zəhməti və əməyi olan insanlardır. Bu insanlar ölkə daxili və beynəlxalq yarışlarda, tədbirlərdə Azərbaycanı laiqincə təmsil edirlər. Qürurla Azərbaycan bayrağını yüksəldirlər. Azərbaycan himninin sədaları altında fəxrlə - YAŞASIN AZƏRBAYCAN, YAŞASIN AZƏRBAYCAN İDMANI, SÖZLƏRİNİ SƏSLƏNDİRİRLƏR. BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV - Vüqar Həşimovun ömür yolunda - şahmat dünyasında yaşanan anların özünəməxsus izləri var.

Bəşər tarixində ən güclü insan - Vətənini, millətini, dövlətini sevən, mədəni dəyərlərimizi və islami keyfiyyətlərimizi qoruyan əsl Azərbaycan övladıdır.İnsanların ən yaxşısı odur ki, cəmiyyətə və xalqa fayda verir.BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Всегда приучал себя к тому, что к победе и поражениям надо относиться одинаково спокойно. То, что случилось, уже осталось позади, независимо от того, проиграл ты или выиграл. Надо думать о предстоящей встрече. - Вугар Гашимов

Больше всего ценю в людях честность и порядочность. Конкретно в мужчине – его верность данному слову, а в женщине – нежность и элегантность.. - Вугар Гашимов

Я очень симпатизирую людям, которые, добившись успеха и признания, не утрачивают своих положительных человеческих качеств. Это для меня очень важный момент.. - Вугар Гашимов

Проигранная партия - не последняя в турнире и в карьере. Надо просто поразмыслить об упущениях и не повторять прежних ошибок.. - Вугар Гашимов

Самое главное в моей жизни – семья. - Вугар Гашимов

Мой девиз на соревнованиях – «Обойти тех, кто выше меня». - Вугар Гашимов

... Tarix!... Bu nə təqvimin quru rəqəmləri və səhifələri, nə ayları, nə illəridir, hətta dövrü belə deyil! ...Tarix!... - Bu bizim özümüzük. Zamanın axarında üzən bizlərik ki, məqsədlərimizə, hisslərimizə, əməllərimizə və dualarımıza uyğun olaraq bu axını dəyişirik. BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Əsl mənada kəskin dairədə müəyyənləşən, tamamlanan bir keçmiş mövcud deyil! Əgər hadisədən heç olmasa yüz il keçməyibsə, bu hələ TARİX sayıla bilməz; Bunların hamısı hələ sizinlə bizim gerçəkliyimizdir. Bu gerçəkliklərdə son dərəcə işıqlı bir sima - VÜQAR HƏŞİMOV - PARLAQ NUR SAÇIR...!

Vüqar Həşimov - obrazı... "Dəmir iradə, misli - bərabəri olmayan işgüzarlıq, tələbkarlıq, yüksək enerji". Əfsanəvi şahmatçımızın obrazını yaratmaq üçün, sözlə ifadə olunmayan anlaşılma, şahmat dünyasına dalmaq və özünü tam ona həsr etmək tələb olunur.

Heç nəyi özün üçün asanlaşdırma: Nə həyatı, nə işi, nə taleyi...
Çünki həqiqi olan hər şeyi - yüz olçüb bir biçirsən...
Əziyyətini çəkirsən...Min bir çətinliklə əldə edirsən...BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

- İnsan xarakterinin tərs üzü ilə qarşılaşıb, xəyanətlər dünyasına bu qədər yüklənəndən sonra yüksək, təmiz, əbədi ideallara inamınız qaldımı ?
- Mən insan xarakterində mövcud olan müsbət cəhətləri daha dəqiq və qabarıq görmək istəyirəm və bunu da yüksək qiymətləndirirəm. Mən özüm mənəviyyatı təmiz olanlar üçün sadiq və yaxşı dostam...! 
BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Vətənpərvərlik - vətənə sevgi, sədaqət və onun maraqları üçün xidmət etməyə hazır olmaqdır.

BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Öz yaradıcılığı və xususi üslubu ilə - öz dövrünün və özündən sonrakı nəsillər üçün aristokrat təbiətli, məxsusi xarakterli, güclü və yüksək intellektli dahi şəxsiyyət.

Vüqar Həşimov yaradıcılığının əsas meyarı - doğma vətəninə və xalqına olan ən böyük unudulmaz məhəbbətdir.

BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Hər bir insan - məşhurluq anlamında, sanki qərəzli və ya təsadüfi dəyərləndirmənin, həmsöhbətinin, rakurslarının ümumi nəticəsi, obrazı, heykəlidir. Yazılanlar və deyilənlərdən kənar Vüqar Həşimov obrazına müraciət etsək, səmimi insani təqdimat yaratsaq onda bir ifadə ilə kifayətlənmək olar, SALAM - MƏN DAHİYƏM.

Çox qədim mədəni kökləri ilə - haqlı olaraq Azərbaycan xalqı fəxr edir. Bizim birliyimizin əsasını universal eyniyyət kodu təşkil edir. Hər bir xalq özünün təkrarolunmaz və bənzərsiz xususiyyətləri ilə insanları birliyə, xeyirxahlığa və sülhə çağırır. Beynəlxaq Qrossmeyster Vüqar Həşimov

Çox qədim mədəni kökləri ilə - haqlı olaraq Azərbaycan xalqı fəxr edir. Bizim birliyimizin əsasını universal eyniyyət kodu təşkil edir. Hər bir xalq özünün təkrarolunmaz və bənzərsiz xususiyyətləri ilə insanları birliyə, xeyirxahlığa və sülhə çağırır. Beynəlxaq Qrossmeyster Vüqar Həşimov

Я могу простить все, кроме предательства...BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Счастье – это быть рядом с людьми, которых любишь ты и которые любят тебя. Несчастье – потерять этих людей.BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Я очень симпатизирую людям, которые, добившись успеха и признания, не утрачивают своих положительных человеческих качеств. Это для меня очень важный момент.BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Мой брат Сархан для меня – опора и друг, с которым я могу поделиться всем...BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Стать первым в Азербайджане не главная цель, моя задача - быть первым в мире.BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Для меня нет ничего дороже Азербайджана, и никто, и ничто не сможет изменить моего отношения к Родине.BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Я большой поклонник футбола, настольного тенниса и бильярда. Любимые футбольные команды – итальянский «Ювентус» и сборная Бразилии.BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Мне всегда казалось, что главное - это талант и Божий дар. Без этого никак. Но если объединить талант, терпение и умение работать, - получится идеальный шахматист.BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Каждый шахматист, начавший профессионально заниматься этим видом спорта, стремится только к одному - шахматной короне. Я не являюсь исключением.BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Видимо, не было случайностью и то, что впоследствии я выиграл турнир Гран-при, посвященный памяти Гейдара Алиева. Именно с этого турнира начался подъем в моей спортивной карьере, который продолжается по сей день.BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Событие, которое я буду помнить всегда, – это встреча с нашим Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. В те годы я был ребенком и не полностью осознавал весь смысл и важность данного приема, сегодня же отчетливо понимаю, как эта встреча помогла и предопределила мою дальнейшую судьбу.BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Я играю в шахматы с шести лет. Вначале сложно было спрогнозировать, во что выльется моя страсть к этой игре. Но затем окружающие заметили мой талант и потенциал. В 12 лет я был самым юным в мире международным мастером спорта.BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

Любовь к шахматам, как и желание побеждать, перешли ко мне от отца. Он был большим любителем настольных игр, много раз побеждал на чемпионатах СССР среди военных, и в частности в шахматах.BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

ПРАВИЛА ЖИЗНИ. Вугар Гашимов: «Когда я встречу Бога, первое, что спрошу: «За что ты подарил мне такую прекрасную судьбу?»BEYNƏLXALQ QROSSMEYSTER VÜQAR HƏŞİMOV

DÜNYA ŞÖHRƏTLİ QROSSMEYSTERİMİZİN ƏN BÖYÜK ARZUSU - DÜNYA ŞAHMAT TACINI AZƏRBAYCANA GƏTİRMƏK İDİ!

- Azərbaycanda qədim tarix və ənənəyə malik, kökləri və müdrikliyi ilə şərqə bağlı idman növü olan şahmatın nüfuz qazanmasında, intelektual potensialı güclü olan bir xalqın zəka növünün zəfər çalmasında öz misilsiz xidmətləri ilə, güclü və mahir şahmat oyunları ilə dünya şahmat elitasını sirkələyən, zəngin daxili mədəniyyətə, intellektə malik ustad qrossmeyster VÜQAR HƏŞİMOV.
- Sənin Azərbaycan xalqına verdiyin tövhələr, şahmat tarixinin yaddaşına qızıl hərflərlə həkk olunub.Azərbaycan xalqının şərəfi naminə həmişə uğurla çıxış edən, sona qədər gərgin mübarizə aparan, Azərbaycan xalqına qələbə sevinci yaşadan, liderlik zirvəsinə təmənnasız yüksələn dahi şəxsiyyət - VÜQAR HƏŞİMOV.
- AZƏRBAYCAN XALQI SƏNİNLƏ FƏXR EDİR...

Şahmat - sağlamlıqdır. İnsanın aktiv yaşaması üçün bir qarantdır. Şahmatla məşğul olan uşaqların həm beyni həm də zehni yaxşı işləyir, fəal olur. Şahmat - insanın həyat keyfiyyətlərini yüksəldən əsas vasitədir. Elm və şahmatı heç vaxt bir - birindən ayırmaq olmaz.Həyatda uğur qazanmaq, irəli getmək, vətəninə, xalqına gərəkli övlad olmaq üçün şahmatı bilmək vacibdir. Beynəlxalq Qrossmeyster VÜQAR HƏŞİMOV.

Beynəlxalq Qrossmeyster VÜQAR HƏŞİMOV.

- Məntiq, düşüncə, təfəkkür və intellekt oyununda 35 qızıl, 25 gümüş, 12 bürünc medal və 72 titulla şahmat olimpinə yüksəldin ("Ən alicənab şahmatçı", "Ən bacarıqlı şahmatçı","Ən yüksək perspektivli şahmatçı").Məntiqi gedişlər edərək bir - birinin ardınca tarixə qovuşacaq qələbələrə imza atdın. Şahmat tarixinin əbədiyaşar kitabına səhifələr açdın, özünəməxsus izlərinlə şahmat olimpinə doğru yolda ən etibarlı bələdçi oldun. Şərəfli ömür yolu - işıqlı həyat yolu keçdin.

-Azərbaycanda şahmatın inkişafı üçün faydalı zəmin yaratmış - milli sərvət, Beynəlxalq Qrossmeyster VÜQAR HƏŞİMOV

Şahmat özlüyündə bir dünyadır. Bu oyun çoxlarını cəlb etsə də, onun həqiqi biliciləri və əsl naliyyət qazananları minlərdən biri olur. Dünyanın nüfuzlu qrossmeysterlərinin siyahısında Azərbaycan şahmatçılarının adına kifayət qədər rast gəlinir. Şahmatçılarımız beynəlxalq turnirlərdə, dünya və avropa çempionatlarında dəfələrlə yüksək yerlər tutaraq Azərbaycan şahmatının nüfuzunu yüksəklərə qaldırıblar. Böyük ustad Vüqar Həşimov şahmat ənənələrini ustalıqla davam etdirərək Azərbaycanın dövlət bayrağını həmişə layiqincə zirvələrə yüksəldib. Vüqarın naliyyətlərini izlədikcə, keçdiyi şərəfli həyat yoluna nəzər saldıqca Vüqarın istedadına, səmimiyyətinə və alicənablığına heyran qalırsan. Vüqarın layiq olduğu çox saylı uğurları, sağlam şəxsi keyfiyyətləri, misilsiz xidmətləri və bənzərsiz xüsusiyyətləri ilə tanış olduqda isə qürur hissi keçirirsən!

"İnsanın dahiliyi - sadəcə onlar özləri həyatda olduqları zaman görməyə macal tapmadıqları işlərlə deyil, eyni zamanda əbədiyyətə qovuşarkən özlərindən sonra qoyub getdikləri ölməz dəyərlərlə də müəyyənləşir" - Beynəlxalq Qrossmeyster VÜQAR HƏŞİMOV

Beynəlxalq Qrossmeyster VÜQAR HƏŞİMOV.

-Bütün zamanlarda uca göylərdən böyük insanlar göndərirdilər ki, bu qatmaqarışıq dünyada hər şeyin gəldi - gedər olduğunu, yer üzünün dar düşüncəli insanlarına başa salsınlar. Bu Xeyir və İşıq cəngavərləri - özlərini, həyatlarını, ürəklərini və məhəbbətlərini fəda etdikləri yüksək həqiqətə qurban verərək seçdikləri yoldan bir addım belə çəkinmir, öz yüksək missiyalarını yerinə yetirərək, bizim günlərimizə bir anlıq işıq salıb əbədiyyətə qovuşurlar.

Вугар Гашимов - один из самых талантливых азербайджанских гроссмейстеров, победитель множества турниров, занимавшей четвертое место рейтинге ФИДЕ, и один из самых ярких игроков своего времени, ставший международным гроссмейстером в неполные 13 лет. 30 октября 2009 года в сербском городе Нови - Сад азербайджанская сборная по шахматам впервые в истории стала чемпионом Европы. Эту победу принес ей 22 - летний Вугар Гашимов.

Мы знакомы давно, с 1999 года. Подростком Вугар был острым, ртутным, с мгновенной реакцией на все и вся. Очень талантливым. Если Раджабов отдавал предпочтение гармоничному развитию фигур, а Мамедьяров эти самые фигуры просто расшвыривал направо и налево, то Гашимов вел игру под девизом "буря и натиск!" Он подавлял. Блестящий был молодой человек, без преувеличения. 
Илья Одесский - международный мастер.

"Səbr və məsuliyyət kimi mühüm keyfiyyətlərin formalaşması üçün şahmat yaxşı məktəbdir" - VÜQAR HƏŞİMOV

Həyatdan köçmüş insanın obrazı - tədricən və arası kəsilmədən cilalanır: detallar və ştrixlər onun adını və taleyini soyuq abidəyə, zamanın hansısa bir rəmzinə çevirərək silinib gedir. Lakin ilahi keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən elə nadir insanlarda olur ki, hətta həyatdan gedəndən sonra belə tamamən özlərinə məxsus və yalnız özlərinin varlıqlarıyla doldura biləcəkləri bir boşluq yaradırlar. Yer kürəsinin həqiqi vətəndaşı, böyük şəxsiyyət, şahmatçı və filosof - VÜQAR HƏŞİMOV məhz belə şəxsiyyətlərdəndir.

Душевное спокойствие - вот что самое важное.Пока человек не развит, он этого не понимает. И я раньше не понимал. Сейчас на все смотрю по - другому. Умею успакаивать себя сам. Без всяких заумных практик, методик. Просто уезжаю на дачу. Плеск моря, звезды на небе... Пишу стихи - толька для себя, в последнее время стал песни писать. На русском языке и на азербайджанском. О чем пишу? О жизни. И это меня успокаивает.

"İstedadlı, bacarıqlı Azərbaycan balalarına kömək edən hər bir şəxs hörmət və ehtirama layiqdir" - VÜQAR HƏŞİMOV.

-Anadan gəlmə yüksək talant, istedad və intelektual qabiliyyətə malik Vüqar Həşimov. 
-Azərbaycanın şahmat salnaməsinə yüksək naliyyətlər, titullar, medallar, güclü çıxışlar, uğurlar, bəxş edərək parlaq səhifələr yazdın. Şahmat aləmini öz daxili zənginliyinilə və qələbələrinlə zənginləşdirdin.

Vətəninə, xalqına, millətinə həmişə sədaqətlə xidmət edən Vüqar Həşimovun daim inkişaf və parlaq gələcək naminə atdığı addımlar bizim üçün ən düzgün yol və əvəzsiz örnəkdir.

Adı kimi şahmatın ağlı - qaralı xanaları arasında vüqarlı - Vüqar Həşimov.

- Sən müdriklik yaşına, çatmamış müdrikləşdin,
- Qısa, zəngin həyat yolu keçdin,
- Vətəninə, xalqına, millətinə sədaqətlə xidmət etdin,
- Sən bütün qüvvə və bacarığınla yuxusuz gecələrin, min bir əziyyətlərin 
hesabına əsl fədakarlıq və qəhramanlıq nümayiş etdirərək Azərbaycana uğurlar - gətirdin,
- Şahmata yeni sevgi və istək yaratdın,
- Hər bir azərbaycanlının səninlə öyünməyə və sevinməyə həqiqi mənada həm
hüquqi həm də mənəvi haqqı var.

-Вугар Гашимов: «Сейчас моя цель одержать победу в Гран-при в Астрахани» - ИНТЕРВЬЮ
 

-Эксклюзивное интервью 1news.az с азербайджанским шахматистом Вугаром Гашимовым

- Вугар, со времени нашего последнего разговора прошло немало времени. Хотелось бы спросить об успехах. Как обстоят дела?

- Спасибо за вопрос. Отмечу, что сейчас все постепенно возвращается на круги своя, после относительно недолгого затишья. К примеру, хорошим стимулом для меня стало недавнее успешное выступление в Ницце.

- Конечно же, каждый шахматист мечтает попасть в супертурниры и если бы тому или иному шахматисту предоставлялось право выбора, то практически каждый из них, наверняка, выбрал бы Линарес. Именно испанский турнир считается одним из самых престижных во всем мире. По большому счету, свои выступления в супертурнирах я начинаю именно с самого престижного, что для меня немного удивительно. В голландском Вейк-ан-Зее участников почти в 2,5 раза больше, но именно туда я не получил приглашение, а в Линаресе всего шесть участников, но в Испанию меня пригласили. В любом случае, буду очень серьезно готовится к Линаресу и несмотря на то, что буду играть в нем впервые, постараюсь его выиграть.

-Если не ошибаюсь, на этом турнире вы играли против первого номера мировых шахмат Магнуса Карлсена. Как сыграли?

- Я выиграл у него в «слепой» партии, а в быстрых мы сыграли вничью, хотя должен отметить, что я по ходу поединка все-таки растерял довольно существенное преимущество. Но в итоге я победил в матче со счетом 1,5-0,5.

Вугар Гашимов: «Побеждать я буду только честным путем»

- Xорошая игра – понятие такое… Бывают турниры, показываешь хорошую игру, и результат – блестящий. А иногда бывает, играешь замечательно, очень интересно, и игра твоя всем нравится, а результат совершенно обратный. И непонятно, что лучше: показать хорошую игру или хороший результат. Идеально, чтобы было и то и другое. То есть надо стараться, чтобы было и так и так. Турнир не такой длинный – всего десять туров, думаю, можно напрячься немного и сыграть ровно.

Millətinin adını, şərəfini, dünyanın bütün təntənələrindən üstün tutan Azərbaycan torpağının mərd və istedadlı oğlu - Vüqar Həşimov.
Azərbaycan şahmat komandasının çempionluğu təməlini Vüqar Həşimov qoyub. Bu tarixi qələbəni hamı fəxrlə xatırlayır. Sona qədər mübarizə aparan Vüqarımız bu qələbə sevincini bizə yaşatdı. Komandamızın çempion olması məhz bu görüşdən asılı idi. 2009 cu ildəki qələbə ilə bu il əldə olunan qələbə arasında başqa fərqli cəhət var. 2009 cu ildəki Avropa çempionatında Azərbaycanın yalnız öz yetirmələri iştirak edirdilər. Vüqar Həşimov dünyada yeganə şahmatçıdır ki, öz əməyi ilə hazırladığı variantları, sirləri, komanda yoldaşları ilə bölüşürdü. Onun kimi şahmatçılar dünyaya nadir hallarda gəlirlər. Heç kim Vüqar Həşimov şəxsiyyətini əvəz edə bilməz. Vüqarda olan şahmatçı ruhu və əzmi heç bir şahmatçıda yoxdur. Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyasının açılmasında əsas məqsəd - Vüqarın həyata keçirə bilmədiyi arzuları reallaşdırmaq, istedadlı şahmatçıları üzə çıxarmaq, şahmat ənənələrini inkişaf etdirmək, yüksək səviyyəli beynəlxalq turnirlər keçirmək və Vüqar Həşimov davamçılarını yetişdirməkdir...

Beynəlxalq qrossmeyster Vüqar Həşimov istedadı və ali cənablığı ilə həmişə digər şahmatçılardan seçilirdi.Bütün müsbət keyfiyyətlərin məhz Vüqarda cəmləşməsi dünya şahmat təşkilatçılarının diqqətini də özünə çəkmişdir. Təsadüfi deyil ki, şahmat üzrə dünyanın ən nüfuzlu "TATA-STEEL MASTERS" turnirlərində "FAIR PLAY" mükafatı Vüqar Həşimovun adına təsis edilmişdir. Vüqar Həşimovun adına təsis edilmiş "Ən Alicənab Şahmatçı" mükafatı dünya şahmat ulduzlarına ənənəvi olaraq hər il təqdim olunur. Mütəmadi olaraq hər il Amerikada, Braziliyada və Rusiyada Vüqar Həşimovun xatirəsinə həsr olunmuş turnirlər keçirilir. Bundan başqa Braziliyada Vüqar Həşimovun adını daşıyan komanda fəaliyyət göstərir.
Beynəlxalq Şahmat Federasiyası (FİDE) tərəfindən Şəmkir Beynəlxalq Şahmat turniri "SHAMKIR CHESS" FİDE reytinqində 1 ci onluqda qərarlaşan qrossmeysterlərin iştirakı ilə keçirilir. Növbəti "SHAMKIR CHESS" turniri 18 aprel 2018 ci il tarixində dünya şahmat mərkəzinə çevrilmiş Şəmkir şəhərində keçiriləcəkdir. Yüksək səviyyədə təşkil olunmuş turnirdə iştirak edən qrossmeysterlərə uğurlar...

ШАХМАТЫ научили меня многому, 
в первую очередь, принимать правильное решение в ответственных случаях, делать все по плану, побеждать, быть первым - все это мне нравится!
ВУГАР ГАШИМОВ
(Азербайджанский гроссмейстер)

Вугар фирменном стиле выиграл у Навары, позиционная жертва качества и после серии ходов, конь шахует и забирает ладью, в итоге белые остались с лишней фигурой и черным пришлось сдаться.

Для любителей шахмат информирую, что Вугар снова применил свою любимую испанскую партию.

Azərbaycan xalqının şərəfi naminə həmişə uğurla çıxış edən, dəyərli və mənalı ömrünü şahmata qurban verən, şahmatın bütün zənginliyini və sirlərini bilən, şahmat yaradıcılığı və yüksək mədəniyyəti ilə bütün dünyada hörmət qazanan fədakar zəka dahisi - VÜQAR HƏŞİMOV

Beynəlxalq Qrossmeyster Vüqar Həşimov özünəməxsus xüsusiyyəti və istedadı ilə şahmat dünyasında mənalı, şərəfli ömür yolu keçmişdir:

- Öz gücü və bacarığı ilə,
- halal zəhməti və əməyi ilə,
- mədəniyyəti və intellekti ilə,
- səmimiyyəti və müdrikliyi ilə,
- sadəliyi və mehribanlığı ilə,
- ünsiyyəti və biliyi ilə,
- sirli və əbədiyaşar oyunları ilə...

Я всегда в хорошем настроении покидаю старый год, потому что в течение года всегда бывают моменты, которые ты вспоминаешь с большим удовольствием, тем более 2009-й год, в котором таких моментов собралось фантастически много.

Это, конечно же, для меня очень приятно, что я стал одним из десяти лучших спортсменов года в Азербайджане, но на достигнутом не буду останавливаться – буду работать дальше, чтобы мое имя было в списке лучших всегда.
Вугар Гашимов

"ВУГАР всегда отличался от других моих учеников. Его подход к шахматам, любовь к этой игре и высокий профессионализм всегда вызывали у меня приятное впечатление. Вугар никогда не удовлетворялся своими успехами, работал над собой и всегда хотел добиться новых целей".
ВИОРЕЛ ИОРДОКЕСКУ
(тренер Вугара Гашимова)

Вугар Гашимов: «Пока не услышишь гимн Азербайджана, полностью не осознаешь все величие момента»

Вугар Гашимов провел мастер-класс в Гяндже

Во втором по величине городе Азербайджана Гяндже побывал один из сильнейших гроссмейстеров мира Вугар Гашимов. Шахматист встретился с учащимися городской шахматной школы, их родителями и тренерами-преподавателями. Мероприятие прошло в рамках реализации программы по развитию шахмат в Азербайджане. Гашимов рассказал о своем спортивном пути, о достижениях на международной арене, ответил на вопросы юных шахматистов и тренеров, а также дал мастер-класс для разрядников.

ВУГАР ГАШИМОВ жадно впитывал в себя шахматные знания. Это шахматист с собственными взглядами, своим творческим почерком. Его отношение к шахматам заслуживает высокой оценки. Особенность Вугара огромная энергия и работоспособность во время партии.

Şahmat Akademiyasının açılması və onun fəaliyyət proqramı məhz Beynəlxalq Qrossmeyster Vüqar Həşimovun arzuları üzərində qurulub. Şahmatın uşaq psixologiyasına təsiri, onlarda fərdi düşünmək qabiliyyətinin artırılması,vaxtdan səmərəli istifadə olunması, tənqidi düşüncə tərzinin və oxumaq vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, yaradıcılıq qabiliyyətinin formalaşması və yaddaşın gücləndirilməsi üçün şahmat dərslərinin keçirilməsı vacibdir. Şahmatın dərinliyini öyrənmək üçün ustad dərslərin olması mütləq zəruridir. Vüqarın həyata keçirə bilmədiyi sirli gedişlər və Vüqar yaradıcılığı - bütün şahmatçılar tərəfindən öyrənilməli, öyrədilməli və davam etdirilməlidir. Vüqar Həşimov məktəbini yaşatmaq üçün - Vüqarın seçilmiş partiyaları işıq üzü görməli, kitablar nəşr olunmalı və tədqiqatlar aparılmalıdır.

"Azərbaycan himni səslənir və dövlət bayrağı qaldırılır."
Fəxrlə bildirirəm ki, Ümummilli liderin dediyi bu fikirlər ölkə idmançılarının, eləcədə hər bir ölkə vətəndaşının uğurlu devizinə çevrilməlidir - VÜQAR HƏŞİMOV

Şahmatın enişli - yoxuşlu yollarında bütün uğurlara imza atan gerçəklik təminatçısı - VÜQAR HƏŞİMOV

Hər bir azərbaycanlı öz güc və qüvvəsini el - obasının azadlığına, xeyirxah işlərinə yönəltməlidir - VÜQAR HƏŞİMOV

İdmançı üçün vətənpərvərlik ruhu - qalib adını kimsə ilə bölüşməyə stimul verən əsas amildir. VÜQAR HƏŞİMOV

Xeyirxah, mədəni, istedadlı - triadasının fəlsəfəsi - qüdrətli VÜQAR HƏŞİMOV

Millətimizin, xalqımızın fiziki və zehni sağlamlığı üçün, gənc nəslin sağlam yetişməsi üçün - mənəvi və əqli cəhətdən sağlam düşüncəli gənclər hazırlamaq, ölkəmizin dünyada önəmli yerini dahada möhkəmləndirmək və inkiişaf etdirmək - hər bir azərbaycanlı gəncin qarşısına qoyduğu məqsəd olmalıdır - VÜQAR HƏŞİMOV

Şahmatın geniş coğrafi məkanında, şahmat tarixinin yaddaşına dəqiq və önəmli kəşflərlə öz parlaq imzasını atan - Azərbaycan xalqının igid və mərd oğlu - VÜQAR HƏŞİMOV

Azərbaycan gəncliyinin bu günü və sabahı - VÜQAR HƏŞİMOV...!

Daha böyük inamla, inamlı addımlarla əzmkar - VÜQARIM!

Şahmat tarixinə parlaq səhifələr yazan təşəbbüskar və bacarıqlı - VÜQAR HƏŞİMOV

VÜQAR HƏŞİMOV - çiçəklənən Azərbaycanın ideya carçısı!

Я играю в шахматы с шести лет. Вначале сложно было спрогнозировать, во что выльется моя страсть к этой игре. Но затем окружающие заметили мой талант и потенциал. В 12 лет я был самым юным в мире международным мастером спорта.
Событие, которое я буду помнить всегда, – это встреча с нашим Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. В те годы я был ребенком и не полностью осознавал весь смысл и важность данного приема, сегодня же отчетливо понимаю, как эта встреча помогла и предопределила мою дальнейшую судьбу. Международный гроссмейстер Вугар Гашимов

Vüqar Həşimovun yaşadığı ömürdən ən maraqlı və yadda qalan anlara nəzər salsaq,onunla "qızıl vaxt" keçirtməyə əsas verir.Əgər o anlar dəqiqələrlə, saatlarla və günlərlə əvəz olunursa - Vüqar Həşimov varlığı əvəzsizdir. Vüqar gördüyü işləri ilə, düşüncələri ilə və qazandığı uğurları ilə həmişə başqalarından qat - qat yüksək səviyyədə olub. Qısa ömür yaşayan Vüqarımız - ömrün amansızlığına boyun əyməyərək həyatda hər zaman həqiqət sözünü deməyi bacarıb. Bilin ki, insanın dəyərini - varlığı deyil onun yoxluğu göstərir. Unutmayın ki, yoxluğu heç nəyi dəyişdirməyənin varlığıda gərəksizdir. Zaman keçsədə, illər ötsədə Vüqar Həşimov varlığı - həmişə var olacaqdır.

Для меня нет ничего дороже Азербайджана, 
и никто, и ничто не сможет изменить моего отношения к Родине. 
Я обещал Президенту делать все возможное, чтобы прославлять нашу страну и добиваться ради нее успеха. Я не мог нарушить обещание, данное человеку, которому стольким обязан. 
Стать первым в Азербайджане не главная цель, моя задача - быть первым в мире!
ВУГАР ГАШИМОВ
(Азербайджанский гроссмейстер)

"Вугар был безусловно, душой сборной Азербайджана. Это был жизнерадостный человек, от него всегда веяло позитивом. К тому же, он действительно делился своими знаниями, помогал разработками, на которые у него уходило много времени: анализ дебюта, поиск новых вариантов. И он делился этим с удовольствием, не раз помогал лично мне при подготовке к партиям, все делал для команды".
ГАДИР ГУСЕЙНОВ
(Международный гроссмейстер, член сборной Азербайджана)

Gənclər - cəmiyyətin əsas və fəal hərəkətverici qüvvəsidir. Ölkənin gələcəyi məhz onların əlindədir. Azərbaycan gəncliyi - əməksevər, istedadlı, bilikli və güclü olmalıdır. Ümummilli lider Heydər Əliyev hər zaman gənclərimizə dəstək olub və dövlət səviyyəsində onlara yardım göstərib. Həmin siyasət bu gün onun davamçısı İlham Əliyev cənabları tərəfindən müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Həyatda uğur qazanaraq, vətənə, xalqa gərəkli olmaq Azərbaycan gənclərinin əsas vəzifəsi olmalıdır. Dönüb ömür yoluna baxanda məğrurluqla və qürurla "Mən Azərbaycanlıyam" deyə biləsən:

Beynəlxalq Qrossmeyster Vüqar Həşimov

Ey vətən oğlu - məğrur insan !
Sən xalqınla yaşayır, yaşayacaqsan...!

İnsan dünyaya qurub - yaratmaq üçün gəlir. Yaşadığı ömürboyu çalışır ki, ailəsi, vətəni, xalqı üçün xeyirli işlər görsün. O insan xoşbəxtdir ki, mənalı ömür yaşayır və vətəninin çiçəklənməsi üçün nəsə edir. Belə insanlar nə qədər çox yaşasalar vətəninə, xalqına bir o qədər xeyir verəcəklər. Fərqi yoxdur, nə qədər ömür yaşayırsan yaşa, əsas odur ki, gərəkli olasan - Vüqar Həşimovun adı və ustalığı kimi.
Vüqar Həşimov kimi səmimi insan, ləyaqətli dost - hər bir insanın qismətinə düşən xoşbəxtlik deyil. Bunun üçün Vüqar Həşimov alicənablığı, zənginliyi və insani keyfiyyətləri lazımdır.

Azərbaycan xalqı adət-ənənələrinə, milli - mənəvi dəyərlərinə çox bağlıdır.Milli - mənəvi dəyərlərin üzərində qurulan müasir, dünyəvi dövlətimiz - insanlığı və humanizmi üstün tutur. İnsanı yaşadan, var edən, onun ruhunu gözəlləşdirən gözəl əməlləridir, yaxşılığıdır. İnsan Allahın yaratdıqı varlıqdır. Təbiətən hamı eyni doğulsada eyni taleyi, eyni ömrü yaşamır. İnsanda gen, tərbiyə, təhsil, ailə və xarakter mükəmməl səviyyədə olmalıdır. Vüqar Həşimov kamil və inamlı ömrünü gözəl işlərə və əməllərə sərf etmişdir. Uca yaradanın qoyduğu proqramla hərəkət edərək həmişə insanları birliyə, yaxşılığa və bəşəriyyətə xidmət etməyə çağırmışdır. Vüqar Həşimov mənəvi zənginliyi ilə vətənini sevən və vətəninə baş ucalığı gətirən dahi şəxsiyyətdir.

Parlaq zəka sahibi , Beynəlxalq Qrossmeyster , Fide 1 Grand - Pri turnirinin qalibi , ümumdünya intellektual oyunların qızıl , gümüş və bürünc mükafatçısı , sürətli şahmat üzrə avropa çempionu , dünya və avropa çempionatlarının 11 qat qızıl , gümüş və bürünc mükafatçısı , beynəlxalq turnirlərin qalibi Vüqar Həşimov. Yüksək insani keyfiyyətlərə malik ,təmənnasız dahi insan , xeyirxahlıq nümunəsi , bütünlüklə gənc nəsilə örnək Vüqar Həşimov !

Açıq ürəyi, səmimiyyəti, insanlığı, tərbiyəsi, biliyi, şəxsiyyəti, dünyagörüşü, yaradıcı təfəkkürü, mənəvi keyfiyyətləri, heyrətamiz gedişləri ilə qürur və iftixarla həmişə ürəklərdə yaşayan - Azərbaycan torpağının istedadlı oğlu - Vüqar Həşimov

"Şahmat elitasına Vüqar Həşimov varlığını göstərmək istəyirdim və bunuda bacardım" - Vüqar Həşimov

Qəlbi müqəddəs duyğularla zəngin Vüqar Həşimovun işıqlı xatirəsi qarşısında baş əyirik...

Vüqar Həşimov - uca ləyaqəti, yüksək mədəniyyəti, və tükənməz yaddaş xəzinəsi ilə öz adını qızıl hərflərlə tarixə yazmış böyük şəxsiyyətdir.

Güclü ünsiyyət mədəniyyətinə, dərin milli təfəkkürə, səmimi ləyaqət və intellektə, geniş dünyagörüşə, zəngin mənəvi varlığa malik VÜQAR HƏŞİMOV - hər gələn nəsillər üçün yenidən kəşf ediləcək, oxunacaq, öyrəniləcək və tarixin yaddaşına həkk olunacaqdır.

Bir oyundur həyat.
Ustalıqnan oynanması lazım olan bir zəka oyunu.
Ziddiliklərlə dolu bənzərsiz bir macəra...
Qaranın ağı, yaxşının pisi, çoxun azı, sevincin kədəri...
Və tarazlıqlar...
Qorumaq məcburiyyətində olduğumuz tarazlıqlar.
Tək başına oynanmaz heç bir oyun.
Və hər oyunun bir qaydası, bir qazananı, bir də itirəni var...
Həyatımız müvəffəqiyyətlərlə, uduzmalarla doludur.Ancaq sonsuza qədər sürməz.
Yeni başlanğıclar daim vardır. Məğlub olmaq həyata küsmək deyil, yenidən başlamaq lazımdır.
Həyatı ən yaxşı əks etdirən oyunlardan biridir şahmat. Çətinliklər, eniş və çıxışlar, ayaqda qalmaq üçün verilən mübarizələr.
Şahmat kimi oynayırıq həyatı...

Şahmat daşları fərqli insan xarakterlərini əks etdirir.
Qala: Qürurlu, sözünün ağası, etibarlı, dost canlısı, çalışqan.
At: Səmimi olmayan, hər vaxt asan yolu seçən.
Fil: Davamlı ziqzaqlar çəkən, sabitlik təmin edə bilməyən.
Vəzir: Hər mühitdə işini həll edə bilən, fikir çıxaran, ağılını yaxşı istifadə edən.
Piyada: Digər insanların işlərini asanlaşdıran, fədakar, cəsur.
Şah: Davamlı təmkinli hərəkət edən, idarəsini əlindən buraxmayan, güclü.

V"Достигнутые им успехи недостижимы для большинства шахматистов. Сегодня тяжело смириться с его отсутствием. Мы всегда помним о нем. Ребята должны учиться у Вугара, повышать свой потенциал и добиваться успехов"
ВИОРЕЛ ИОРДОКЕСКУ
(тренер Вугара Гашимова)

Uşaq və gənclərin fiziki və mənəvi inkişafında - şahmat ən güclü idman növüdür... Vüqar Həşimov

Когда он появлялся, мир наполнялся им
Становился особым, «с ароматом» Вугара...

Tərcümeyi – halı şahmatda qazandığı uğurlarla zəngin olan, texnikalı , kompozisiyalı və kombinasiyalarla zəngin oyunlar göstərən, şahmat aləminə yeniliklər gətirən, əbədiyaşar oyunları ilə tarixin yaddaşına həkk olunan şahmat memarı - Vüqar Həşimov.

«Трудись, труд никогда не пропадает» Вугар Гашимов

Yüksək insani keyfiyyətlərə malik , böyük profesional şahmatçı təmənnasız dahi insan , xeyirxahlıq nümunəsi , bütünlükdə gənc nəsilə örnək,Azərbaycan xalqının tarixinə,mədəni irsinə , adət - ənənələrinə ,milli , mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərinə hörmət edən,yaşadığı qısa ömrünü şərəf və ləaqətlə yaşayan , xalqına , vətəninə sədaqətlə xidmət edən , böyük nüfuza sahib VÜQAR HƏŞİMOV.

Вугар Гашимов: "Мне всегда казалось, что главное - это талант и божий дар. Без этого - никак. Если у тебя есть талант, но ты мало работаешь, то еще можно чего-то добиться, в противном случае, шансов мало. Ну, а если объединить все эти качества - талант, терпение, умение работать - то получится идеальный шахматист. Шахматы - это очень сложная профессия. У тебя нет ни выходных, ни каникул. Может сложиться так, что ты целый год будешь играть, а в свободное от турниров время - заниматься. А это, как минимум, 8-10 часов занятий в день"

Вугар Гашимов: "Сейчас, когда кто-то находит новинку, все думают - наверное, нашел с компьютером. Это проще всего, да. Но, в принципе, в своей жизни самые сильные новинки я находил без компьютера. Компьютер помогает в расчетах, но в идейном плане, конечно, он не помощник человеку. Не понимает иногда. Но, конечно, с каждым разом компьютер все сильнее и сильнее становится. Я не исключаю того, что в один прекрасный день компьютеры будут уже идейно сильны, а не только в расчетах. Но еще до этого, мне кажется, жить и жить"...

Имя Вугар в переводе с азербайджанского означает - гордость. Он действительно был гордостью азербайджанских шахмат, входил в число лучших шахматистов мира. "Обойти всех, кто выше меня" - с таким девизом он выступал на соревнованиях.

"Король е6"! Вугар Гашимов: "Шахматы помогли мне в жизни, а жизнь за доской"

Balamın dünyasına getmişdim bu gün
Balam orda yatır, həyatdan küskün...

"Я считаю, что каждый должен идти по своему пути и должен делать то, что он умеет делать хорошо. У меня этот путь в шахматах..." - Вугар Гашимов.

Великолепный шахматист и просто отличный парень, своей игрой, бойцовским характером и добрым отношениям к коллегам и людям, заработал большое уважение. Вугар Гашимов

Двукратный чемпион СССР Виталий Цешковский, несколько раз приезжавший в Баку, чтобы позаниматься с юным Гашимовым, был в восторге от азербайджанского таланта: «Настоящий вулкан, глаза горят, не успеваешь расставить на доске позицию – начинает сыпать вариантами. Фантазия безграничная, глубокий счет, он даже в совершенно пресных на вид положениях находил интересные, нестандартные возможности продолжить борьбу. Я многих перспективных видел, но это было что-то особенное

Вугар Гашимов! Очень талантливый и креативный игрок, чьи партии (особенно те, что были сыграли в Бенони), никогда не забудутся"-

Больше всего ценю в людях честность и порядочность. Конкретно в мужчине – его верность данному слову, а в женщине – нежность и элегантность.ВУГАР ГАШИМОВ

Kökləri və müdrikliyi ilə şərqə bağlı oyunlar göstərən , şahmat kəhkəşanında 1991-1992 ci ildən parlayan , 11 qat avropa və dünya çempionatlarının qızıl, gümüş və bürünc mükafatçısı, sürətli şahmat üzrə dəfələrlə avropa və dünya çempionu, FİDE-nin 1 GRAND PRİ turnirinin qalibi,dünya intelektual oyunlarının qalibi,REDJİO-EMİLİYA və KAPELLA LA GRAND turnirlərinin qalibi,müxtəlif miqyaslı beynəlxalq turnirlərin qalibi, güclü şahmat mütəxəssisi, beynəlxalq qrossmeyster VÜQAR HƏŞİMOV !

Daim mehriban, üzügülər və hər şeyə rəğmən şən görünən Vüqar Həşimov şahmat taxtası arxasına keçəndə tamamilə dəyişirdi.Vüqar Həşimov taxta üzərində yaranmış vəziyyətə sanki ovsunlanmış kimi diqqətlə baxır, hər an oyunun gedişinə yeni həyat verir, heyrətamiz taktiki gediş tapmağa və ya paradoksal strateji planı həyata keçirməyə güclü və böyük ustad idi.Gənc Həşimov şahmata yanaşmasına, kreativliyinə və zəngin fantaziyasına görə hamıdan seçilirdi...

Şahmat idman növü yeniyetmə və gənclərin intelektual səviyyəsinin yüksəldilməsində müstəsna rol oynayır. İntelektual idman növü olan – şahmat insanın dünyagörüşünün və əqli tərbiyəsinin formalaşmasına xidmət edir.

Kim şahmat idman növünün sirlərini, qaydalarını dərindən mənimsəyirsə o dəqiq elmlərin açarını əldə edir.Şahmat insan zəkasını formalaşdıran amillərdən biridir.

Azərbaycanda şahmatın inkişafına böyük töhvələr verən, mənalı, qısa, əsl insan ömrü yaşayan, yaddaşların sərvətinə həkk olunan, millətinin adını, şərəfini, dünyanın bütün təntənələrindən üstün tutan, dünya şahmatçılarının qəlbində səhifələri sətir-sətir oxunan dahi ustad qrossmeyster VÜQAR HƏŞİMOV...!

Müstəgillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan şahmatında yaranan çiçəklənmə və inkişaf dövründə öz gücü və bacarığı ilə seçilən, həlledici qələbəsi ilə Azərbaycan millisinə qitə çempionu titulunu qazandıran - Vüqar Həşimov

Həyat qəribədir...Onun elə səhifələri var ki, anlamaq, izah etmək çətindir.Həmin səhifələri unutmaq isə daha çətindir.Bəzən qısa ömürdə yaşanan şirin xatirələr - uzun ömrün mənalı illərinə çevrilir.Onları yada salmaq, xatırlamaq insanı xoşbəxt anlara qaytarır - Vüqar Həşimov

Azərbaycanda şahmat ənənələri həmişə güclü olubdur.Şahmatı sevən Azərbaycan gəncliyi - vətənpərvər, bilikli, güclü, iradəli və istedadlıdır - VÜQAR HƏŞİMOV

Azərbaycanda həm idman potensialı, həmdə intelektual potensial çox yüksək səviyyədədir - VÜQAR HƏŞİMOV

Şahmat - elə bir idman növüdür ki, burada sırf intellekt mübarizəsi gedir. VÜQAR HƏŞİMOV

İntelektual potensialı güclü olan bir xalqın idmanın zəka növündə-zəfər çalmasında, nüfuz qazanmasında Azərbaycan şahmat yığmasının avropa çempionu olmasında, şahmat şöhrətinin Azərbaycana qaytarılmasında misilsiz xidmətləri olan dahi qrossmeyster VÜQAR HƏŞİMOV... !

MƏKANIN NURLA DOLSUN......

İnsan haqqında ən yaxşı xatirələr - onun əməlləridir.Vüqar Həşimov çox saylı parlaq partiyaları və fantastik ideyaların bolluğu ilə düşüncə və təfəkkür oynunu zənginləşdirən əsl yaradıcı insan və dahi zəka sahibidir.
VÜQAR HƏŞİMOV - hər zaman yeniliklərlə diqqəti cəlb edən, fantaziyalarının hüdudu olmayan, şahmat taxtasında mövge qurmağa macal tapmamış müxtəlif variantlar yağdıran, çox dərin hesablamalar aparmağı bacaran, baxışları ilə od saçan əsl vulkandır.
Azərbaycan şahmatının dünyada böyük nüfuzu olduğunu öz imzası ilə təsdiqləyən, qitə və dünya çempionatlarında parlaq qələbələri ilə şahmat tarixinin yaddaşlarına həkk olunan - VÜQAR HƏŞİMOV !
Öz gücü və bacarığı ilə, əbədiyaşar oyunları ilə şahmatın ən yüksək zirvəsinə yüksələn layiqli Azərbaycan vətəndaşı.
Yaşının az olmasına baxmayaraq Vüqarın qazandığı naliyyətlər yetərincə idi.
Əgər ömür vəfa etsə idi - Azərbaycan şahmatı Vüqarla neçə-neçə yeni uğurlara imza atacaqdı...
Vüqar Həşimov zəngin intellektə, yüksək mədəniyyətə və ensiklopedik biliyə malik dahi Azərbaycan şahmatçısı idi.
Vüqar kimi şahmatçının yetişməsi üçün hələ neçə-neçə qərinələr, əsrlər gərəkdir.
Vüqar Həşimov öz alicənablığı və gülərüz siması ilə onu sevənlərin, doğmalarının ürəyində daim xoş xatirələrlə yaşayacaq, illər ötəcək, parlaq qələbələrin memarı daim xatırlanacaq - seviləcək.

İnsan haqqında ən yaxşı xatirələr - onun əməlləridir.Vüqar Həşimov çox saylı parlaq partiyaları və fantastik ideyaların bolluğu ilə düşüncə və təfəkkür oynunu zənginləşdirən əsl yaradıcı insan və dahi zəka sahibidir.
VÜQAR HƏŞİMOV - hər zaman yeniliklərlə diqqəti cəlb edən, fantaziyalarının hüdudu olmayan, şahmat taxtasında mövge qurmağa macal tapmamış müxtəlif variantlar yağdıran, çox dərin hesablamalar aparmağı bacaran, baxışları ilə od saçan əsl vulkandır.

İnsan haqqında ən yaxşı xatirələr - onun əməlləridir.Vüqar Həşimov çox saylı parlaq partiyaları və fantastik ideyaların bolluğu ilə düşüncə və təfəkkür oynunu zənginləşdirən əsl yaradıcı insan və dahi zəka sahibidir.
VÜQAR HƏŞİMOV - hər zaman yeniliklərlə diqqəti cəlb edən, fantaziyalarının hüdudu olmayan, şahmat taxtasında mövge qurmağa macal tapmamış müxtəlif variantlar yağdıran, çox dərin hesablamalar aparmağı bacaran, baxışları ilə od saçan əsl vulkandır.

Azərbaycan şahmatının dünyada böyük nüfuzu olduğunu öz imzası ilə təsdiqləyən, qitə və dünya çempionatlarında parlaq qələbələri ilə şahmat tarixinin yaddaşlarına həkk olunan - VÜQAR HƏŞİMOV !
Öz gücü və bacarığı ilə, əbədiyaşar oyunları ilə şahmatın ən yüksək zirvəsinə yüksələn layiqli Azərbaycan vətəndaşı.
Yaşının az olmasına baxmayaraq Vüqarın qazandığı naliyyətlər yetərincə idi.
Əgər ömür vəfa etsə idi - Azərbaycan şahmatı Vüqarla neçə-neçə yeni uğurlara imza atacaqdı...
Vüqar Həşimov zəngin intellektə, yüksək mədəniyyətə və ensiklopedik biliyə malik dahi Azərbaycan şahmatçısı idi.
Vüqar kimi şahmatçının yetişməsi üçün hələ neçə-neçə qərinələr, əsrlər gərəkdir.
Vüqar Həşimov öz alicənablığı və gülərüz siması ilə onu sevənlərin, doğmalarının ürəyində daim xoş xatirələrlə yaşayacaq, illər ötəcək, parlaq qələbələrin memarı daim xatırlanacaq - seviləcək.

• Amansız tale Vüqar Həşimovu istedadının ən çiçəklənən bir vaxtında çox erkən aramızdan apardı. Lakin onun parlaq xatirəsi bizim hamımızın, Azərbaycan xalqının, bütün şahmatsevərlərin qəlbində daim yaşayacaq. - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev

Şahmat insanlarda vətənpərvərlik hissini yüksəldən ən ali amillərdən biridir -VÜQAR HƏŞİMOV.