Dahi şəxsiyyət

Düşüncə və təfəkkür oynunda möhtəbər yarışlara 6 yaşından qoşulan, bir-birinin ardınca tarixə düşən qələbələr qazanan, Şahmaq oynunu həyatla - fiqurları isə insanlarla əlaqələndirən, müxtəlif mənalı və dərin fikirləri ilə şərəfli ömür yaşayan dahi Qrossmeyster - VÜQAR HƏŞİMOV.

 1. Yüksək insani keyfiyyətlərə malik , böyük profesional şahmatçı təmənnasız dahi insan , xeyirxahlıq nümunəsi , bütünlükdə gənc nəsilə örnək VÜQAR HƏŞİMOV.
 2. Dünyanın şahmat arenasının bütün mötəbər yarışlarına dəvət alan və yarışlarda ölkəmizin laiqincə təmsil edən VÜQAR HƏŞİMOV.
 3. Azərbaycan xalqının tarixinə mədəni irsinə , adət - ənənələrinə ,milli , mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərinə hörmət edən dahi şəxsiyyət VÜQAR HƏŞİMOV.
 4. Yaşadığı qısa ömrünü şərəf və ləaqətlə yaşayan , xalqına , vətəninə sədaqətlə xidmət edən , böyük nüfuza sadiq VÜQAR HƏŞİMOV.
 5. Öz ailəsində çox yüksək mənəvi mühüt yaradaraq  xoşbəxtlik bəxş etmiş , ailə dəyərlərinə və ənənələrinə sədaqət göstərərək yüksək imkan və şərait yaratmışdır VÜQAR HƏŞİMOV.
 6. Vüqar üzərinə düşən vəzifəni sədaqətlə , şərəflə , ləyaqətlə və çox böyük məharətlə yerinə yetirib.
 7. Şahmat olimpinə gedən yolda - sən hamıdan qürurlu və vüqarlısan !
  BİZ SƏNİNLƏ FƏXR EDİRİK !
 8.  Uşaqlıq dünyasının və yeniyetmə dövrünün sərbəstliyini , azadlığını - vətəninə şöhrət gətirən şahmata qurban verən VÜQAR HƏŞİMOV...!
 9. Azərbaycan intelektlərlə zəngin ölkədir – VÜQAR HƏŞİMOV.Bizdə təcrübəli şahmat mütəxəssisinin qətiyyətlə dediyi bu xoş sözlərə qoşulur - Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyasına uğurlar diləyirik.
 10. Gənc şahmatçıları  sağlam ruhda layiqli vətəndaş kimi yetişdirmək  və vətənpərvər böyütmək üçün onlara dəstək olmaq , şahmat taxtası ətrafında görüşlər keçirmək , şahmat seansları vermək hər bir professional şahmatçının vəzifəsidir : VÜQAR HƏŞİMOV
 11. Tərcümeyi – halı şahmatda qazandığı uğurlarla zəngin olan VÜQAR HƏŞİMOV.
 12. Zəka idman növündə istedadlı uşaqlarımızın hazırlığında var qüvvəmlə iştirak edəcəyəm VÜQAR HƏŞİMOV
 13. 1998 ci ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncam - gələcək uğurların təməlini qoydu və Azərbaycana zəka idmanının şöhrətinin qaytarılması yolunda çox əhəmiyyətli bir addım oldu . Bir - birinin ardınca yüksəkliyə doğru uğurlu addımlar atan ən bacarıqlı şahmatçı kimi tanınan , intelektual baxımdan həmişə birinci olan , birincilər - birincisi dahi insan VÜQAR HƏŞİMOV !
 14. Dünya şahmat federasiyasının (FİDE) planetdə ilk şahmat
  "Grand - Prinin" ilk mərhələsi tarixə qovuşdu . Bakıda keçirilən tarixə qovuşan "Grand - Prinin" qalibi dahi qrossmeyster VÜQAR HƏŞİMOV !
 15. Zəfər əldə etmək üçün gərgin mübarizə aparan şahmatçılar arasında VÜQAR HƏŞİMOV ən uğurlu nəticə göstərərək parlaq qələbə qazandı , liderlik zirvəsinə yüksəldi - 2008
  Magnus Carlsen ( Norveç ) ikinci nəticə ilə qərarlaşdı .
 16. AZərbaycan respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən ölkənin şahmatının inkişafına xidmət edən Dövlət Programının imzalaması – şahmatın əhatə dairəsinin genişlənməsinə , Azərbaycanın şahmat ölkəsi kimi tanınmasına və inkişafına böyük tövhədir VÜQAR HƏŞİMOV
 17. Vüqar Həşimov texnikalı , kompozisiyalı və kombinasiyalarla zəngin oyunlar göstərərək şahmat aləminə yeniliklər gətirməklə tarixə qovuşacaq rekord imza atdı.
 18. İntelektual potensial güclü olan bir xalqın idmanının zəka növündə - zəfər çalmasında , nüfüz qazanmasında , Azərbaycan şahmat yığmasının Avropa çempionu olmasında , şahmat şöhrətinin Azərbaycana qaytarılmasında misilsiz xidmətləri olan dahi qrossmeyster VÜQAR HƏŞİMOV !
 19. Şahmat oyununu həyatla , fiqurları isə insanlarla əlaqələndirən dahi şahmat mütəxəssisi VÜQAR HƏŞİMOV :
 20. Kökləri və müdrikliyi ilə şərqə bağlı oyunlar göstərən , şahmat kəhkəşanında 1991-1992 ci ildən parlayan , 7 qat avropa və dünya çempionatlarının baş mükafatçısı olan , güclü və mahir şahmat oyunları ilə vətənini çox - çox uzaqlarda tanıtdıran , sevdirən , gözəl oyunları ilə hamını heyran edən Azərbaycan şahmatçısı VÜQAR HƏŞİMOV !
 21. Məntiq , düşüncə , təfəkkür və intelekt oyununda mahir ustad Vüqar Həşimov :
 22. Şahmatın Azərbaycanda öz yerini tutmasında misilsiz xidmətləri olan Beynəlxalq qrossmeyster , parlaq zəka sahibi - Vüqar Həşimov.
 23. Dünyada ən gənc Beynəlxalq Usta - 12 yaşlı Vüqar Həşimov
 24. Milli ,maddi və mənəvi dəyərlərimizi təbliğ etməklə gənc nəsillərə örnək olmuş ,xalqımızın gələcəyi üçün çoc böyük nümunələr göstərmiş ,öz ailəsində yüksək mənəvi mühit yaratmaqla ailəsinə xoşbəxtlik yaşatmış - VÜQAR HƏŞİMOV  !
 25. Dərin düşüncəyə ,geniş dünyagörüşə,zəngin intelektə və yüksək ensiklopedik biliyə malik məğrur əlçatmaz şəxsiyyət - VÜQAR HƏŞİMOV
 26. Azərbaycan xalqının tarixinə , mədəni irsinə ,adət - ənənələrinə ,milli,mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərinə hörmət edən , şərəfli və ləyaqətli ömür yaşamış - VÜQAR HƏŞİMOV
 27. Dünya şahmat arenalarının bütün mötəbər yarışlarına dəvət alan , qələbələrinin sorağı dünyanın ən iri şəhərlərində - Vüqarın adı ilə birlikdə çəkilən təmənnasız insan - VÜQAR HƏŞİMOV
 28. Dünya şahmat elitasının ən güclü şahmatçısı , düşüncə və təfəkkür oyununda 1995 ci ildən bir - birinin ardınca parlaq qələbələr qazanan , gənclərə örnək olan Vüqar Həşimov
 29. Mən öz qələbələrimi möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan idmanına dövlət qayğısının parlaq təzahürü kimi qiymətləndirirəm VÜQAR HƏŞİMOV
 30. Müstəgil ölkəmizin sosial iqtisadi inkişafının çox saylı istiqamətlərindən biri olan şahmat , Azərbaycanda qədim tarix və ənənəyə malik , kökləri və müdrükliyi ilə şərqə bağlı idman növüdü VÜQAR HƏŞİMOV
 31. Planetdə ilk şahmat Grand – Prisinin ilk mərhələsinin ilk qalibi - ən uğurlu nəticələrlə parlaq qələbələr qazanan liderlik zirvəsinə yüksələn VÜQAR HƏŞİMOV
 32. Düşüncə və təfəkkür oyununda mötəbər yarışlara 8 yaşından dəvət alan , şahmat kəhkəşanında 1996 – cı ildən bir – birinin ardınca parlaq qələbələr qazanan VÜQAR HƏŞİMOV