Aforizmlər

Həyat gedişləri - şahmat lövhəsi üzərində olan gedişlərdən dahada mühümdür ! VÜQAR HƏŞİMOV...!

Şahmat olimpinə gedən yolda - sən hamıdan qürurlu və vüqarlısan !

 

"Azərbaycanın iri şəhərlərində , bölgələrində şahmat sirlərinə yiyələnən yeniyetmə zəka sahibləri ilə görüşlər keçirmək , tövsiyələr vermək və onları dəstəkləmək lazımdır "VÜQAR HƏŞİMOV

"Şahmatda həm potensial , həm də maddi imkanımız olduğuna görə istəyirəm ki , dünya şahmat aləmində öz milli soyadlarımızla və öz milli klub adlarımızla tanınaq"VÜQAR HƏŞİMOV

" Mən Azərbaycan xalqının şərəfi naminə həmişə uğurla çıxış etmişəm . Şahmat insanlarda vətənpərvərlik hisssini yüksəldən ən ali amillərdən biridir ! "VÜQAR HƏŞİMOV

 

Gənc yeniyetmə şahmatçıların 85 ölkə arasında keçirilən dünya çempionatında - Avropa Çempionu Vüqar Həşimovun Beynəlxalq Usta normasını yerinə yetirməsi şahmat tarixində görünməmiş hadisədir, dünya rekordudur,tarixi hadisə kimi yaddaşlarda qalacaqdır.18 dekabr 1998 ci il Ulu öndər Heydər Əliyev

Dünya Şahmat tarixində analoqu olmayan nəticə göstərərək Beynəlxalq usta adını qazandı. Bu vaxtadək belə müvəffəqiyyəti hazırda şahmat dahilərindən sayılan N.Şort - 14 , Hindistanlı V.Anand 13 yaşında göstərmişdir.İndi ən gənc Beynəlxalq usta Vüqarın adı ilə bu siyahıda hamıdan öndə yazılacaq və bəlkədə məşhur "Gennesin rekordları kitabı" səhifələrinə düşəcəkdir.

1998 ci il...Ulu öndər Heydər Əliyev

Azərbaycan intelektlərlə zəngin ölkədir – VÜQAR HƏŞİMOV.Bizdə təcrübəli şahmat mütəxəssisinin qətiyyətlə dediyi bu xoş sözlərə qoşulur - Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyasına uğurlar diləyirik.

Şahmat - yalnız idman növü deyil , insan tərbiyəsi üçün lazım olan amillərin inkişafına böyük təsir qüvvəsidir !VÜQAR HƏŞİMOV.

Gənc şahmatçıları  sağlam ruhda layiqli vətəndaş kimi yetişdirmək  və vətənpərvər böyütmək üçün onlara dəstək olmaq , şahmat taxtası ətrafında görüşlər keçirmək , şahmat seansları vermək hər bir professional şahmatçının vəzifəsidir : VÜQAR HƏŞİMOV

Zəka idman növündə istedadlı uşaqlarımızın hazırlığında var qüvvəmlə iştirak edəcəyəm VÜQAR HƏŞİMOV.

Şahmat insanlarda vətənpərvərlik hissini yüksəldən ən ali amillərdən biridir VÜQAR HƏŞİMOV.

Mən Azərbaycan xalqının şərəfi naminə həmişə uğurla çıxış etmişəm VÜQAR HƏŞİMOV.

 AZərbaycan respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən ölkənin şahmatının inkişafına xidmət edən Dövlət Programının imzalaması – şahmatın əhatə dairəsinin genişlənməsinə , Azərbaycanın şahmat ölkəsi kimi tanınmasına və inkişafına böyük tövhədir VÜQAR HƏŞİMOV

Mən öz qələbələrimi möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan idmanına dövlət qayğısının parlaq təzahürü kimi qiymətləndirirəm VÜQAR HƏŞİMOV

Müstəgil ölkəmizin sosial iqtisadi inkişafının çox saylı istiqamətlərindən biri olan şahmat , Azərbaycanda qədim tarix və ənənəyə malik , kökləri və müdrükliyi ilə şərqə bağlı idman növüdü VÜQAR HƏŞİMOV

Mən - Humanist şahmatçı və təmənnasız insan kimi istedadlı uşaqların hazırlığı işində kömək etməyə həmişə hazıram - VÜQAR HƏŞİMOV

 

 

Я буду делать все, чтобы азербайджанский флаг всегда был на высоте. То, что требуется от меня, я всегда буду делать. - Вугар Гашимов

Мой девиз на соревнованиях – «Обойти тех, кто выше меня». - Вугар Гашимов

Шахматы научили меня многому, в первую очередь, принимать правильное решение в ответственных случаях, делать все по плану, побеждать, быть первым - все это мне нравится. - Вугар Гашимов

Всегда приучал себя к тому, что к победе и поражениям надо относиться одинаково спокойно. То, что случилось, уже осталось позади, независимо от того, проиграл ты или выиграл. Надо думать о предстоящей встрече. - Вугар Гашимов

Самое главное в моей жизни – семья.  - Вугар Гашимов

Я не знаю, что такое быть героем. Я пока им не стал. - Вугар Гашимов

Стать первым в Азербайджане не главная цель, моя задача - быть первым в мире. - Вугар Гашимов

Я очень симпатизирую людям,  которые, добившись успеха и признания, не утрачивают своих положительных человеческих качеств. Это для меня очень важный момент.. - Вугар Гашимов

Больше всего ценю в людях честность и порядочность. Конкретно в мужчине – его верность данному слову, а в женщине – нежность и элегантность.. - Вугар Гашимов

Я оптимист, идущий к заветной цели.. - Вугар Гашимов

Я могу простить все, кроме предательства.. - Вугар Гашимов

Проигранная партия - не последняя в турнире и в карьере. Надо просто поразмыслить об упущениях и не повторять прежних ошибок.. - Вугар Гашимов

Я хотел бы умереть, прожив достойную жизнь.. - Вугар Гашимов